LENTIKULÁRNÍ TISK

 

Jedná se o technologii tisku, která se používá k výrobě obrazů s efekty jako je pohyb, změna odlišných motivů nebo 3D (hloubka obrazu).

Efekty dělíme na FLIP a 3D.

 

 

FLIP

 

Jde o změnu motivu v závislosti na úhlu pozorování. Jde tedy o spojení dvou a více obrazů, které se budou postupně měnit, například když kolem nich procházíte.

Tato technologie umožňuje například úplnou změnu obrazu nebo animaci obrazu.

 

 

3D

 

Jde o vytvoření dojmu 3D hloubky obrazu, který je složen z jednotlivých komponent (dílčích obrazců) u kterých můžeme každému objektu určit, v jaké hloubce obrazu se bude nacházet.

Příprava dat a výroba

 

K vytvoření lenticulárních efektů potřebujeme zdrojová data (obrazy), které následně spojíme ve speciální software, který je určen přímo pro tento typ tiskové technologie. Následně již můžeme z takto vytvořených tiskových dat zahájit výrobu na speciální desky s lenticulárními čočkami, které umožní zobrazení těchto poutavých efektů.

 

 

Použití

 

Ideální pro dekoraci interiérů nebo reklamní kampaně, hlavně tam, kde je potřeba upoutat pozornost.

Výhodou je vytvoření výrazných prvků bez použití LCD panelů nebo projektorů